Kunst, kultur og kreativitet

Dette barnehageåret ønsker vi å legge vekt på fagområdet: «Kunst, kultur og kreativitet». Dette er et av syv fagområder fra rammeplanen, og beskriver blant annet: «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid.»

Dette fagområdet omhandler mange ulike uttrykksformer som; musikk, dans, drama, billedkunst, kunsthåndverk, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Det er viktig at vi i barnehagen gir barna muligheter til å møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og fra ulike tidsepoker. I vårt arbeid skal vi stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse, og bidra til undring, eksperimentering, undersøkelser og utprøvinger.