FORELDREMØTE

Torsdag 26.april har vi foreldremøte i barnehagen. Tema: *Vil ønsker alle det beste for barna våre- om foreldrerollen *Fagområdet, Natur, miljø og teknologi , hvordan vi har jobbet med dette på de forskjellige avdelingene.