Jul og advent

Tradisjonelt har vi noen markeringer knyttet til jul og adventstiden. Juleverksted er først ut rundt slutten av november/starten av desember. Da har hver avdeling sitt ansvar, og målet er å skape god ro og glede. Det bakes også lussekatter til Luciamarkeringen 13. desember. Da er alle foreldre/foresatte/søsken etc. invitert til morgensamling med sang, lussekatter, kaffe og saft. Kirkebesøk med sang og enkel dramatisering pleier vi å få invitasjon til i begynnelsen av desember, og dette pleier å være en hyggelig opplevelse.

 

       

 

 

             

 

Når vi nærmer oss siste uken før julehøytiden har vi grøtfest for alle barna i fellesskap på kjøkkenet/Eplekarten. Da sitter barna avdelingsblandet, og er gjerne kledd i rødt. Vi avslutter med å gå rundt juletreet og synger tradisjonelle julesanger.