Virksomhetsplan for Nybu Barnehage 2023-2028

Nybu Barnehages virksomhetsplan og årsplan skal vise hvordan vi omsetter rammeplanens formål og innhold, og planene skal sees i sammenheng med hverandre. De er i fellesskap våre styringsverktøy, arbeidsredskap og dokumenterer barnehagens felles valg og begrunnelser.

Vi har fra i år valgt å lage en virksomhetsplan, som vil inneholde informasjon om blant annet barnehagens verdier, vårt motto, fagområder, foreldresamarbeid, overganger, tilvenning, etc. Den skal definere hvordan vi skal jobbe i et langtidsperspektiv, og skal vise vår tolkning av barnehageloven og rammeplan utfra vår fagkunnskap, erfaringer og etiske vurderinger.

Virksomhetsplan 2023-2028