Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Her kan dere lese handlingsplanen til barnehagene i Lillehammer kommune mot mobbing og krenkende atferd:

Handlingsplan+mot+krenkende+atferd