Vår smittevernveileder vedrørende covid -19

Her kan dere lese vår smittevernveileder som jevnlig revideres jamfør de nasjonale endringene som foreligger. Den beskriver de tiltak vi internt gjør i Nybu Barnehage.

Nivåinndeling smittevern - trafikklysmodell