Tyttebæra

Avdelingen for 4 - 5 åringer

Vi jobber for at barna skal få en allsidig kompetanse, og ha en trygg og omsorgsfull arena hvor barna kan blomstre. Leken er viktig for å fremmen barnas utvikling på alle områder; motorisk, emosjonelt, sosialt og språklig, men først og fremst for glede.

Barna får møte nye utfordringer som gir dem mestringsfølelse og selvstendighet. Vennskap og en positiv kultur i barnehagruppen er viktig, og vi vil hele tiden veilede barna til å vise respekt og omsorg ovenfor barn og voksne. Tyttebæra skal være et godt sted for barna og alle skal være en del av vårt fellesskap.

 

                      

 

Vi prioriterer å være mye ute, og legger vekt på varierte aktiviteter både i og utenfor barnehagen - alle årstider.

Den gode dialogen vi har med foreldrene starter hver morgen i møte med hvert enkelt barn og foreldre i garderoben. Dette er viktig for at foreldre kan dra fra barnehagen med trygghet om at barna har det godt, og samtidig har barna blitt møtt, snakket med og er klare for lek.

 

               

 

Vi bruker naturen i nærområdet til undring, lek og læring gjennom årstidene, og følge forandringene gjennom årstidene. Oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover; vind, luft, vann etc. Følge dyrelivet, utvikle repsekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Gjennom året vil vi også ha noen uteuker som vi vil være i skog/nærmiljø hver dag med ulike aktiviteter, mat og lek.