Klubben

"Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner" står det i rammeplan. Dette er de aller viktigste målene for Klubben!

Klubben er vårt lille ekstra for de barna som går sitt siste år i barnehagen. Klubben er sammen en hel dag hver uke, og denne dagen tilbringer vi ute på tur. Vi er opptatt av å gi barna gode naturopplevelser, mestringsopplevelser og masse turglede. Valgene vi tar i planleggingen og gjennomføringen av klubbdagene baseres i veldig stor grad på barnehagens verdiord:

TID - TRYGGHET - VENNSKAP.

I Lillehammer kommune er det utarbeidet felles retningslinjer for innholdet i deler av opplegget for de eldste barna i barnehagen, og dette skal skolene bygge videre på når barna kommer fra flere ulike barnehager i kommunen. Overgangen fra barnehagen til skolen sees på som en prosess: "Når skolen bygger på og viderefører det barna lærte i barnehagen, blir det kontinuitet i læringsprosessen".

 

                    

 

                   

 

                   

 

                         

I Klubben skal barna få TID til å:

..leke!

..mestre!

..bygge relasjoner!

..modnes!

..være barnehagebarn!

..blir trygge!

 

Vi jobber for at barna skal bli TRYGGE:

..på seg selv!

..i relasjon med andre!

..på overgangen til skolen!

 

For å bygge gode og solide VENNSKAP har vi stort fokus på lek, språk og sosial kompetanse.