Blåbæra

Avdelingen for 1 - 2 åringer

Blåbæra er avdelingen der både vennskap og barn vokser. Her finner barna gode fang å sitte på, de blir sett, hørt og lyttet til.

 

         

 

Vi har gode rutiner på avdelingen vår som gir rom for læring og utvikling, og det gir barna en god, trygg og omsorgsfull hverdag. Dette er viktig for at barna skal få utforske og bli kjent med seg selv og andre, og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Vi legger vekt på trygghet, nærhet, lek, undring, vennskap og barnas individuelle behov. Våre barn skal medvirke i sin barnehagehverdag utfra sine forutsetninger; JEG KAN!

 

          

 

For mange er vår avdeling det første møtet med barnehagen, og vi legger vekt på å ha en god kommunikasjon med dere foreldre.

Den gode dialogen vi har med foreldrene starter hver morgen i møte med hvert enkelt barn og foreldre i garderoben. Dette er viktig for at foreldre kan dra fra barnehagen med trygghet om at barna har det godt, og samtidig har barna blitt møtt, snakket med og er klare for lek.