Eplekarten

Avdelingen for 2 - 3 åringer

Eplekarten er avdelingen hvor vi undrer oss, filosoferer, leker og lærer. Her blir barnas innspill og meninger tatt på alvor, og alle får mulighet til å medvirke i sin egen hverdag. Alle barna skal bli hørt og sett, og deres meninger og innspill skal bli tatt på alvor.

 

             

 

Vi fokuserer på barnas læring og mestring gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Vi støtter barna til å utvikle sosial kompetanse; som empati, selvhevdelse og selvkontroll.

 

         

 

Aktiviteter og temaarbeid tilpasses etter alder og modenhet på barna. De skal få andre utfordringer og opplevelser etterhvert som de blir eldre.

I lek og aktiviteter tilrettelegger vi og har fokus på barna - dette gir muligheter til gode samspill mellom barna og barn-voksen. Humor, latter og omsorg er et særpreg for vår avdeling.

 

         

 

Den gode dialogen vi har med foreldrene starter hver morgen i møte med hvert enkelt barn og foreldre i garderoben. Det er viktig at foreldre kan dra fra barnehagen med trygghet om at barna er blitt møtt og blir tatt vare på. Samtidig har barna blitt sett, snakket med og er klare for lek.