SKØYTEBANA ER FLITTIG BRUKT

Vi har flotte forhold for skøyter om dagen og mestring og glede står i fokus.