Kunst ved Mesnaelva

Tyttebæra har tatt med staffeliet til Mesnaelva for å male