Psykososialt barnehagemiljø

Vi fortsetter vårt gode samarbeid med Birkebeineren Friluftsbarnehage og vil i de neste to årene ha tema som lyder: "Vi skal bidra til å skape robuste barn med et godt følelsesspråk som mestrer å stå støtt i sitt eget liv"

Tidligere har vi hatt temaer som: "Natur, miljø og teknologi", "Lek" og "Vold og overgrep". Disse temaene jobber vi stadig med og målet er alltid at det skal befeste seg i personalgruppen. Med vårt neste tema ønsker vi at barna som går over i skolen fra våre barnehager blant annet skal:

mestre å sette grenser for seg selv - ha troen på seg selv og sine evner - klare å møte de ulike følelsene og håndtere situasjonene de kommer opp i - klare å sette ord på sine tanker og ønsker for seg selv - mestre å skaffe seg venner og kunne knytte gode relasjoner til andre.