Psykososialt barnehagemiljø

Vi fortsetter vårt gode samarbeid med Birkebeineren Friluftsbarnehage og vil i det neste året fortsette å rette fokus på det psykososiale barnehagemiljøet og gode lekemiljøer.

Tidligere har vi hatt temaer som: "Natur, miljø og teknologi", "Lek", "Vold og overgrep" og "Skape robuste barn". Disse temaene jobber vi stadig med og målet er alltid at det skal befeste seg i personalgruppen. Med vårt neste tema ønsker vi at barna som går over i skolen fra våre barnehager blant annet skal:

mestre å sette grenser for seg selv - ha troen på seg selv og sine evner - klare å møte de ulike følelsene og håndtere situasjonene de kommer opp i - klare å sette ord på sine tanker og ønsker for seg selv - mestre å skaffe seg venner - kunne knytte gode relasjoner til andre - håndtere medgang og motgang - tåle og ha tillit til livet.